FSASH dhe SPASH përmbyllin bisedimet për Kontratën e re Kolektive të Punës

Me mbështetjen e Solidarity Center, më 27.01.2023, në ambientet e Xibrakut u realizua takimi mes FSASH dhe SPASH për dakordësimin e një projektdrafti të përmirësuar të Kontrates së re Kolektive të Punës.
Pas përcaktimit të sindikatave më të përfaqësuara në Arsimin Parauniversitar Publik nga ana e MAS , projektdrafti i hartuar nga dy sindikatat aleate, pas negocimit me MAS, dakordësimit e nënshkrimit nga palët do të shërbejë si kontratë e re kolektive e Punës, për të gjithë të punësuarit në Arsimin Parauniversitar.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *