“Presioni” i Sindikatave të Arsimit (SPASH, FSASH), qeveria ndryshon VKM për mësuesit që punojnë larg vendbanimit të tyre

Dialogu social po funksionon.
Këmbëngulja e Aleancës Sindikale FSASH & SPASH për të ndryshuar VKM diskriminuese për punonjësit arsimor larg vendbanimit jashtë ZVA u bë sot realitet me VKM e ndryshuar.
Ky vendimi i miratuar sot garanton përfitimet për të gjithë mësuesit, punonjësit psiko-social dhe oficerët e sigurisë që punojnë jashtë qendrave urbane në largësinë 5 – 50 km, edhe në rastet kur kanë vendbanimin jashtë ZVAP-së ku ndodhet qendra e punës.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *