Pse duhet të kundërshtojmë punën e fëmijëve dhe braktisjen e shkollave ?

Pse duhet të kundërshtojmë punën e fëmijëve dhe braktisjen e shkollave ?

Kundërshtimi i punës së femijeve dhe braktisja e shkollave në Shqipëri ka një rendësi të jashtëzakonshme për shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve, si dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Egzistojnë shumë arsye për kundershtimin e punës së femijeve dhe mbështetjen e arsimimit të tyre në Shqipëri, por disa nga arsyet  kryesore janë: respektimi i të drejtave të fëmijëve, ndryshimi i paradigmës sociale, zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi i kushteve të jetesës, një shoqëri më e barabartë dhe e qëndrueshme etj.

  • Respektimi i të drejtave të fëmijëve: Kundershtimi i punës së femijeve dhe mbrojtja e të drejtave të tyre themelore, përfshirë të drejtën për arsimim, shëndet dhe zhvillim, është një obligim ligjor dhe moral i Shqipërisë. Vendosja e kufizimeve dhe masave për ndalimin e punës së femijëve përputhet me standarde ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe dëshmon angazhimin e vendit për mirëqenien e fëmijëve.
  • Ndryshimi i paradigmës sociale: Braktisja e shkollave dhe puna e femijëve shpesh janë ndërthurur me kulturën e varfërisë, traditat sociale dhe mungesën e informacionit. Kundershtimi i punës së femijeve dhe promovimi i arsimimit ndihmojnë në ndryshimin e kësaj paradigme sociale duke rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e arsimit dhe ndihmën që ai mund të japë për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe të ardhmen e fëmijëve.
  • Zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi i kushteve të jetesës: Investimi në arsimim të fëmijëve është një ndër faktorët kyç për zhvillimin ekonomik të vendit. Një forcim i sistemit arsimor dhe kundershtimi i punës së femijëve sigurojnë formimin e një fuqie pune të arsimuar dhe të aftë, duke rritur prodhimin ekonomik dhe krijuar mundësi punësimi më të mira për të ardhmen.
  • Një shoqëri më e barabartë dhe e qëndrueshme: Kundershtimi i punës së femijeve dhe mbështetja e arsimimit të tyre ndihmojnë në ndërtimin e një shoqërie më të barabartë dhe më të qëndrueshme në Shqipëri. Duke i dhënë fëmijëve mundësinë për të mësuar dhe zhvilluar potencialin e tyre, ata kanë perspektiva më të mira për  të arritur sukses në jetë dhe për të kontribuar në zhvillimin e vendit.

Për të përmbushur këto qëllime, është e rëndësishme të ketë bashkëpunim dhe përpjekje të përbashkëta nga qeveria, organizatat e shoqërisë civile, sindikatat, institucionet arsimore dhe komuniteti për të garantuar qëndrueshmërinë e këtyre masave dhe promovimin e arsimimit si prioritet kombëtar.

 

Matilda Zani
SPASH – ITUEA

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *