Në 1 Qershor, Festojmë Botën e Mrekullueshme të Fëmijërisë.

Në 1 Qershor, Festojmë Botën e Mrekullueshme të Fëmijërisë.

Në 1 Qershor, çdo vit, festojmë Diten e Fëmijëve për të rikujtuar rëndësinë dhe të drejtat e fëmijëve në të gjithë botën. Kjo datë është një shans për të shfaqur dashurinë dhe kujdesin tonë ndaj fëmijëve, siç edhe për të reflektuar mbi arritjet dhe sfidat që ata përballen në botën moderne.
Fëmijëria është një botë e veçantë e imagjinatës, shpërblimeve të vogla dhe zemrës së pastër. Është një kohë kur fëmijët shpalosin kreativitetin e tyre, zhvillojnë aftësitë e tyre dhe formojnë identitetin e tyre. Në botën e tyre të çuditshme, fëmijët shohin magjinë në gjërat më të thjeshta dhe dinjitetin në çdo përballje të tyre.
Megjithatë, në shumë pjesë të botës, fëmijët përballen me sfida të mëdha. Disa prej tyre janë penguar nga varfëria, konfliktet, mungesa e arsimit dhe shkelja e të drejtave të tyre themelore. Në Diten e Fëmijëve, ne duhet të bëjmë një thirrje për të punuar së bashku për të siguruar që secili fëmijë të ketë një fëmijëri të sigurtë, të lumtur dhe të marrë arsimin dhe kujdesin që i takojnë.
Ky festim nuk është vetëm për fëmijët, por edhe për ne si shoqëri. Ne duhet të pranojmë se fëmijët janë thelbi i të ardhmes sonë dhe se investimi në arsimimin dhe mirëqenien e tyre është investim në zhvillimin e vendit tonë. Duhet të sigurojmë një mjedis të përkrahjes dhe ndihmës për fëmijët tanë, duke i ofruar mundësi për të ndjekur pasionet e tyre, të zgjerojnë horizontet e tyre dhe të bëhen aktorë të ndryshimit pozitiv në shoqërinë tonë.
Në 1 Qershor, le të angazhohemi për të ndërtuar një botë të drejtë dhe të barabartë për fëmijët tanë. Le të sigurojmë se ata kanë qasje në arsim të cilësisë, kujdes mjekësor dhe mundësi për të zhvilluar aftësitë e tyre. Le të ndërgjegjësohemi dhe të marrim masat e du hura për të parandaluar dhunën ndaj fëmijëve, keqpërdorimin dhe shfrytëzimin e tyre.
Dita e Fëmijëve është një ftesë për të ndryshuar realitetin e tyre dhe për të krijuar një botë më të mirë për brezat e ardhshëm. Le të dërgojmë një mesazh të fortë se fëmijët kanë të drejta dhe se ne, si shoqëri, duhet t’i respektojmë dhe i mbrojmë ato.
Sot, dhe në çdo ditë të vitit, le të jemi partnerë të fëmijëve tanë, të dëgjojmë zërin e tyre dhe të jemi përkrah tyre. Festojmë botën e çuditshme të fëmijërisë dhe japim një kujdes i veçantë për të siguruar që secili fëmijë të rritet me dashuri, kujdes dhe njohuri, për të bërë një ndryshim të madh në botën tonë.
Matilda Zani
SPASH – ITUEA

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *