8 Marsi Dita Ndërkombëtare e Gruas

Për të përkujtuar Ditën Ndërkombëtare të Gruas në 8 Mars,

Sindikata e Pavarur e Arsimit të Shqipërisë SPASH dhe Federata e Sindikatave të Arsimit dhe Shkencës – FSASH me suportin e Solidarity Center, zhvilloi një seminar njëditor që pati në fokus temën “Fuqizimi i grave mësuese brenda vendit”.

Ky seminar, ku moren pjesë 20 gra mësuese kryetare nga shkolla të Tiranës dhe kryetare nga seksionet sindikale te FSASH dhe SPASH në ZVA të ndryshme, ofroi një kombinim të sesioneve informative, shkëmbime eksperiencash si dhe trajtimin e një temave mjaft sensitive: “Fuqizimi i Grave në Arsim”, “Stresi në Punë” dhe “Dialogu Social”.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *