Dita Ndërkombëtare e Romeve: Festimi i Trashëgimisë dhe Kujtesës së Një Populli të Madh

Dita Ndërkombëtare e Romeve

Festimi i Trashëgimisë dhe Kujtesës së Një Populli të Madh

Në datën 8 prill, bota feston Diten Ndërkombëtare të Romeve, një ditë që i kushtohet nderimit të historisë, kulturës dhe kontributit të vazhdueshëm të komunitetit rom në të gjithë globin.

Romët, një popull me një histori të pasur dhe të shpërndarë nëpër kontinente, janë një prej grupeve etnike më të mëdha dhe më të ndryshme kulturore në botë. Megjithatë, ata vazhdimisht ballafaqohen me sfida të shumta shoqërore dhe diskriminim, duke i bërë ditën e tyre ndërkombëtare të jetë më shumë se një shënim festiv – një shans për të ndërgjegjësuar botën për nevojën për respekt dhe barazi për të gjithë.

Kjo ditë është një shans për të rikujtuar rolin e rëndësishëm që romët kanë luajtur në historinë njerëzore, duke kontribuar në të gjitha fushat e artit, muzikës, letërsisë dhe shkencës. Përtej kësaj, ata janë mbrojtës të trashëgimisë së tyre kulturore, duke ruajtur traditat dhe gjuhën e tyre, që janë një pasuri e pashmangshme për diversitetin njerëzor.

Në këtë ditë, është e rëndësishme që të ndjehemi të përfshirë dhe të angazhuar për të garantuar që romët të kenë të drejtat dhe mundësitë që u takojnë të drejtësisht. Kjo kërkon veprime të përbashkëta nga institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, shoqëritë civile dhe individët për të luftuar kundër diskriminimit dhe për të ndërtuar një shoqëri më të barabartë dhe të drejtë për të gjithë.

Ndërkohë që e festojmë Diten Ndërkombëtare të Romeve duke përqafuar thellësisht shumëllojshmërinë e kulturës së tyre dhe duke qenë të përkushtuar për të siguruar një të ardhme më të ndritshme dhe më të barabartë për të gjithë.

Në këtë mënyrë, FSASH & SPASH në kuadër të Projektit Kundër Punës së Fëmijëve dhe Braktisjes së Shkollës mbështet shkollën Trifon Prifti Zvap Fier në një aktivitet me nxënësit rom në ditën e tyre.

 

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *